STROJNÍ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

Provádění  strojních omítek

 • omítky na všechny typy podkladů
 • mnoho možností povrchových úprav
 • jednoduchá manipulace a strojní zpracování
 • ekologické suché omítkové směsi se zaručenou kvalitou
 • certifikované výrobky odpovídající evropským normám
 • nenáročnost na skladovací a manipulační prostory
 • výrazná úspora materiálu

Druhy prováděných omítek

 • sádrovápenná omítka vnitřní jednovrstvá
 • sádrové omítky a stěrky
 • vápenocementová omítka vnitřní / vnější
 • lehčená jádrová omítka vnější
 • tepelně izolační omítka vnější
 • sanační omítka vnější / vnitřní
 • hliněná omítka na bázi jílu vnitřní (čistě přírodní produkt)
 • ETICS systémy zateplení