PROJEKČNÍ ČINNOST

Přidanou hodnotou naší práce je komplexnost při navrhování stavby ať už se jedná o rekonstrukci či novostavbu. Projekt pojímáme jako celek počínaje stavební částí, přes důslednou koordinaci technologií, až po domyšlený design.

 

  Architektonické studie

  3D vizualizace

  Projekční činnost

  Vyřizování stanovisek orgánů státní správy a správců sítí

  Technický dozor investora